Veterinárna ambulancia

Služby

Veterinárna prevencia

 • - ošetrenie proti vonkajším a vnútorným parazitom
  (odblšenie a odčervenie)
 • - všetky druhy preventívnych vakcinácií
 • - preventívne prehliadky zdravotného stavu mláďat
 • - preventívne prehliadky dospelých a geriatrických pacientov

Veterinárne ošetrenia

 • - liečba všetkých druhov akútnych a chronických ochorení
 • - chirurgické ošetrenia ( sterilizácie, kastrácie..)
 • - chirurgia mäkkých tkanív
 • - liečba dermatologických ochorení
 • - liečba hormonálnych ochorení
 • - otoskopické vyšetrenie s ošetrením

Stomatologické ošetrenia

 • - extrakcia mliečnych a trvalých zubov
 • - odstránenie zubného kameňa ultrazvukom


Veterinárne vyšetrenia

V našej veterinárnej ambulancii Vám zabezpečíme nasledovné laboratórne vyšetrenia:

 • mikroskopické vyšetrenia
 • hematologické a biochemické vyšetrenie krvi
 • biochemické vyšetrenie moču, vyšetrenie močového sedimentu
 • parazitologické vyšetrenie trusu

Trvalé označovanie

V našej veterinárnej ambulancii Vám trvale a nezameniteľne označíme Vášho miláčika zavedením mikročipu, vrátane registrácie v Centrálnom registri spoločenských zvierat.

Taktiež Vám na požiadanie vystavíme PET pas potrebný na cestu Vášho miláčika na cestu mimo územia SR.

Starostlivosť

V našej veterinárnej ambulancii sa môžete objednať na úpravu srsti a strihanie pazúrikov.


Poradenská činnosť

V našej veterinárnej ambulancii sa s Vami radi podelíme o naše dlhoročné skúsenosti s chovom , výživou ako aj celkovou starostlivosťou o Vašich miláčikov.